Krav og forventninger

Det kræver både fysisk og psykisk overskud for et barn at være i institution en hel dag. Barnet skal kunne indgå i sociale relationer og det skal kunne deltage i aktiviteter og lege både ude og inde.

Personalet gør en stor indsats i at få alle børn inddraget i husets aktiviteter og dagligdag. Der er naturligvis plads til de børn, som af en eller anden grund er mere trætte og ’pylret’ end de plejer at være.

Personalet ved, at I som forældre er bedst til at vurdere barnet og træffe beslutninger om, hvorvidt barnet kan komme i institution eller ej. Omvendt er det personalet der er bedst til at vurdere, om barnet er for sygt til at kunne indgå i dagligdagen, og dermed ikke kan blive i institutionen og må ringes hjem.

Retningslinjer ved sygdom

Når personalet skal vurdere det syge barn, indgår først og fremmest hensynet til det syge barn:

 • Barnet skal ikke være i institutionen, når det sygt.
 • Det syge barns behov kommer altid i første række.
 • Forældrene skal have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnet er sygt.
 • Børns sundhed og sygdom er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

Men også hensynet til institutionens øvrige børn og personale indgår vurderingen:

 • Smittefare overfor de andre børn og personalet.
 • Alle børn – også de raske – har krav på personalets omsorg.

Hvornår er børn syge?

Barnet er sygt, når dets almene tilstand er svækket, så barnet ikke kan deltage i institutionens aktiviteter og når:

 • Barnet har feber, dvs. ca. 38 grader og derover.
 • Barnet er forkølet med konstant løben fra næsen.
 • Barnet har diarre og/eller opkast.
 • Barnet har øjenbetændelse.

Derudover flere andre sygdomme, som institutions personale vil gøre opmærksomme på og komme med retningslinjer for, ved udbrud. (F.eks. skoldkopper)

Hvornår kan barnet komme i institution igen?

Når barnets almene tilstand er som den plejer at være, og derudover:

 • Ved feber anbefales en feberfri dag derhjemme, inden barnet igen kommer i institution.
 • Ved diarre og/eller opkast anbefales det, at der ikke skal have været hverken diarre eller opkast i et døgn og afføringen skal være normal, før barnet kommer i institution.
 • Ved øjenbetændelse anbefales det, at barnet har været i behandling i et døgn, før barnet kommer i institution igen.
 • Ved tvivl om barnet er rask, er det bedre at give barnet en ekstra dag der hjemme.

Det er ikke i orden for barnet eller de andre børn, at barnet får smertestillende fx panodil inden det kommer i institutionen, for så er barnet ikke rask nok til at være der.

Fælles ansvar

I Mariehøj mener vi, at det er et fælles ansvar mellem hjemmet og børnehuset at forebygge sygdom og fremme sundheden. Sygdom kan forebygges med god hygiejne, udluftning og sund kost. Vi anbefaler, at alle forældre vasker deres børns hænder, eller hjælper dem med at huske det, når de kommer og går fra institutionen.

Hvad gør personalet?

 • Personalet prioriterer at være ude med børnene hver dag.
 • Personalet har fokus på egen grundig håndhygiejne.
 • Personalet sørger for at børnene får vasket hænder hver dag inden måltider og når de har været ude at lege.
 • Personalet er opmærksom på desinficering af puslepladser og toiletter.
 • Personalet sørger for rene sovepladser og dyner til børnene.
 • Der luftes ud hver dag og luftrensere kører
 • Huset rengøres hver dag af rengøringspersonale.
 • Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud.

Hvad gør forældrene?

 • Forældre og børn anbefales at vaske hænder, når de kommer og går fra institutionen, inden der sættes drikkedunk og madpakke i køleskabet.
 • Forældre skal, så vidt muligt, vurdere om barnets tilstand er god nok til, at barnet kan afleveres i institutionen.
 • Forældre skal selv sørge for at rengøre drikkedunk hver dag.
 • Det er vigtigt at tale åbent med personalet om barnets tilstand og eventuelle tvivl omkring dette.
 • Forældrene skal stole på, og respektere personalets vurdering af barnet, hvis barnet ringes hjem.
 • Barnet hentes så vidt det er muligt indenfor 1 time ved sygdom.

Udarbejdet af Bestyrelsen i Mariehøj, marts 2020.

Link til sundhedsstyrelsen:

Læs mere om børn, sundhed og sygdom på sundhedsstyrelsens hjemmeside