Vi er i gang med at implementere Dagtilbudsloven og Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Vi arbejder med at fremme og udvikle dit barns kompetencer, så det formår at kunne være aktiv bidragyder til egen læring og dannelse. Vi understøtter barnet til, at kunne sætte ord på egne behov, at kunne regulere sig selv, få en selvforståelse af hvem det er, og hvad det kan. Dette gør vi således, at vi tilrettelægger hverdagen, med udgangspunkt i vores pædagogiske grundsyn, som står i vores folder.

Nedenstående ”blomst” er et visuelt overblik over det fælles pædagogiske grundlag i Den Nye Dagtilbudslov. De 6 røde områder i yderkanten af ”blomsten” udgør de overordnende 6 lærerplanstemaer, som vi begge uddyber i den beskrevet Læreplan, som bliver offentliggjort her på siden ultimo marts.

Du kan rekvirerer vores folder om hvordan vi i praksis understøtter dit barns trivsel, lærings, dannelse og udvikling hos os.

Læreplansblomst som viser sammenhænge mellem aktiviteter og læringsmiljøer