Vi har en forældrevalgt bestyrelse som vi samarbejder med. Bestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer der er beskrevet i dagtilbudsloven.

Formand

Kasper Madsen

Næstformand

ingen pt

Medlemmer

Casper Bruun Andersen

Amalie Kolster Malling

Callie Honor Larsen

Suppleanter

Pernille Strandberg

Personale repræsentant:

Kristina Sonne Norgaard

Elida Dzubur

Leder:

Katja Just Møller