Vi har en forældrevalgt bestyrelse som vi samarbejder med. Bestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer der er beskrevet i dagtilbudsloven.

Formand

Michael Brylov Jørgensen

Næstformand

Mikkel Bjerre

Medlemmer

Kathleen Michelle Kent

Gry Bælum Thomsen

Pernille Strandberg

Suppleanter

Sofie Lindquist

Kasper Madsen

Personale repræsentant:

Kristina Sonne Norgaard

Camilla Ottenheim

Leder:

Katja Just Møller