Sygdomspolitik

Mariehøjs forældreråd har i samarbejde med personalet og ledelsen valgt at lave en synlig sygdomspolitik for at begrænse syge børns tilstedeværelse i institutionen og for så vidt muligt at forhindre smittespredning af bakterier / virus til andre børn og voksne.

Opstår der tegn på sygdom hos et barn, kontaktes forældrene, således at barnet kan afhentes hurtigst muligt. Det er vigtigt, at forældrene møder op inden for 1 time, når et barn vurderes sygt af personalet.
Det er forældrenes ansvar, at personalet altid har opdaterede telefonnumre, således de kan kontaktes.

Det er personalet i Mariehøj, som afgør, om et barn skal sendes hjem, jf. embedslægens retningslinier herom.

Hvornår et barn er rask nok til at komme tilbage i institutionen, kan der være mange meninger om.
Det er altid Hørsholm kommunes børn- og ungelæge samt embedslægen, der har det afgørende ord frem for de praktiserende læger.

Personalet i Mariehøj kan ikke pålægges ansvaret for medicingivning.
Det må derfor tilstræbes, at medicinindtagelse doseres på en sådan en måde,
at medicin kan gives udenfor Mariehøjs åbningstid.

Efter endt sygdom skal barnet kunne deltage i institutionens daglige rytme for at kunne modtages i institutionen, også udendørs aktiviteterne.

Ved diarre:

Barnet må først modtages i institutionen, når barnet har haft normal afføring i 24 timer.
Personalet skyller ikke børnenes tøj for det medfører, at smitten breder sig med lynets hast.

Ved feber:

Barnet skal have 1 feberfri dag hjemme.