Sorg- og kriseplan

VED AKUT HÆNDELSE - DØDSFALD

Når et barn mister ....

A. Forældre/søskende

 • Tilbyde samtale
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Stille sig til rådighed - være lyttende
 • Ansvarlig: Nærmeste voksne på stuen

B. Bedsteforældre

 • Opmærksomhed omkring forældre og børn
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Stille sig til rådighed - være lyttende
 • Ansvarlig: Nærmeste voksne på stuen

C. Barn på stuen

 • Tilbyde forældre en samtale
 • Stille sig til rådighed
 • Tale med de andre børn
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Give rum til, at de voksne taler sammen
 • Sende blomster til begravelsen - evt. deltage med accept fra forældre
 • Ansvarlig: Nærmeste voksne på stuen / lederen

D. Personale

 • Forældrene orienteres - ansvarlig: Lederen
 • Tale med børnene - ansvarlig: Personalet
 • Give rum og plads til, at de voksne taler sammen
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Stille sig/være til rådighed
 • Sende blomster til begravelsen

VED ET LANGVARIGT FORLØB - ALVORLIG/KRITISK SYGDOM

Når et barn oplever .....

A. Forældre/søskende

 • Stå til rådighed
 • Holde sig orienteret
 • Tale og læse med børnene
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Ansvarlig: Nærmeste voksne på stuen

B. Bedsteforældre

 • Stå til rådighed
 • Holde sig orienteret
 • Tale og læse med børnene efter aftale med forældrene
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Ansvarlig: Personalet på stuen.

C. Barn på stuen

 • Stå til rådighed
 • Holde sig orienteret
 • Tale og læse med børnene
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Sende tegning og breve fra barnets kammerater
 • Evt. besøge barnet
 • Ansvarlig: Nærmeste voksne på stuen

D. Personale

 • Orientere forældrene, men kun efter aftale med medarbejden
 • Stå til rådighed
 • Holde sig orienteret
 • Tale og læse med børnene
 • Være opmærksom på børnenes reaktioner
 • Sende blomster - evt. brev - evt. aflægge sygebesøg.
 • Ansvarlig: Kolleger og leder

VED SAMTALE MED FORÆLDRE
 • Hvem skal have primær-kontakten?
Man kan altid få råd og vejledning fra lederen og personalet.

HUSK
Sorgen er ikke bearbejdet på 14 dage!
Bliv ved med at være opmærksom!