Personalet

Ledelse

Katja, leder

Bavianerne

Ann Margrethe Astrid Schrøder, pædagogmedhjælper
Henriette Nielsen, pædagog
Kristina, pædagog
Monica, pædagogisk ass.

Bjørnene

Helle, pædagog
Nini, pædagogisk ass.

Delfinerne

Julie Christine Grebin
Mia Nordby Jørgensen, pædagogmedhjælper
Mirah, pædagogmedhjælper

Tigerungerne

Camilla Ottenheim
Signe Leidersdorff

Vuggestuen

Andreas Christian Jourdan
Annika Voigt
Camilla Ane Krog Henriksen
Mette, pædagog
Ninna Papsø Sieverts, pædagogisk ass.
Marianne, køkkenassistent