Læreplaner

Læreplanen er publiceret den 19. november 2012 til Alle i Mariehøj

1. PERSONLIGE KOMPETENCER

Projektbeskrivelse 2012

I ugerne 45, 46 & 47 vil vi beskæftige os med læreplanstemaet:

PERSONLIGE KOMPETENCER

Fremover vil vi arbejde med metoden ”tegn på læring”. Tegn på læring refererer til alle de tegn som børnene viser på at de lærer og udvikler sig – det kan fx være handlinger, ord eller kropsudtryk. Tegn på læring handler også om, at vi som voksne tager udgangspunkt i de aktiviteter som vi ser, har barnets interesse på det givne tidspunkt.

Derfor vil vi starte op med aktiviteten ”slåskultur” i disse 3 uger og dette vil være noget vi arbejder med fremad rettet. I dette projekt vil vi tilgodese både de børn som er meget kropslige samt de børn der er mindre fysisk aktive. For piger er det også godt at lære slåskampens principper at kende. Lige så mange piger som drenge opdager først dér deres egen styrke, deres reaktionsevne eller deres fysiske gåpåmod.
”Slåskultur” handler om meget mere end at slås. Det handler også om fysisk nærkontakt, konkurrence elementer, regler og ritualer. Man skal overholde regler, udvikle ritualer og respektere beslutninger, og man gør både kropslige og sociale erfaringer, som er vigtige for at opleve egen eksistens og for at udvikle egen identitet.
Ved at arbejde med ”slåskultur”, vil det være oplagt at kæde projektet sammen med vores tidligere tema ”fri for mobberi”.

Målbeskrivelse for børnehaven

Målet er, at barnet skal lære sine egne samt andres grænser at kende, empati, lærer at håndtere krise – og lykkefølelser, styrke sine motoriske, sociale samt sproglige og personlige kompetencer.

Målemetode

Vi vil måle på følgende måde: Om vi ser eller hører nogle af børnene bruge de redskaber som vi har givet i de uger vi arbejder med projektet eller efterfølgende.

Handleplan

”Slåskultur” bidrager til en øget kropsbevidsthed hos barnet gennem sansemotorisk udvikling inden for de tre grundsanser, som er: Balance, rum og retningssans og følesans.
”Slåskultur” er en metode til at:

 • Lære at kæmpe en ærlig og hensynsfuld kamp
 • Lære at få brugt noget kropslig energi på en god måde
 • Lære at få forståelse for regler og ritualer i et legefællesskab
 • Lære at mærke egne og andres grænser

Dette vil vi som voksne gøre:

 • Lære barnet hvilke regler der skal indgå i legen
 • Gribe ind hvis et barn overtræder de aftalte regler
 • Gribe ind hvis en kamp ikke er ligeværdig
 • Hjælpe med at sætte ord på følelser der opstår i kamp
 • Overvære kampen og snakke med børnene om deres oplevelser af kampen
 • Støtte og hjælpe børnene med at blive bevidste om deres adfærd og følelser
 • Respektere hvis et barn i første omgang har behov for at se på og langsomt støtte barnet i at overvinde sin frygt for at deltage
 • Fortælle børnene om vigtigheden af fairness.

Alle børn kommer til at starte op med små øvelser som fx:


 • Trække/Skubbe lege (to og to)
 • Vende sæler: Hvor børnene ligger på maven og skal ”suge” sig til gulvet. Et af børnene er isbjørn og skal vende sælerne om.
 • Føde bjørne: Hvor 3 børn ligger ovenpå hinanden og to andre skal prøve at få det midterste barn ud.
 • Katapult: Hvor et barn ligger på ryggen med benene i vejret, et andet barn skal sætte sig på det liggende barns fødder og dermed opstår katapult. 
 •  Pudekamp
Børnemiljø og børneperspektiv vil fremgå i vores senere evaluering. Vi vil evaluere på børnenes trivsel med hinanden samt deres sociale kompetencer, fællesskab, venskaber og tryghed i børnegruppen. Enkelte børn vil blive tilbudt at filme eller tage billeder i løbet af projektet.

Aktivitets plan for børnehaven

Uge 45
I denne uge vil vi starte op med at lære børnene ritualer, regler samt starte op med små lege.

Uge 46
Vi fortsætter med små lege og laver sværd

Uge 47
Små lege – vi kæmper med hjemmelavede skum sværd