Fødselsdage

Fødselsdag i vuggestuen:

Vi aftaler i fællesskab, om fødselsdagen skal holdes til frugt eller frokost.
Ønsker forældrene at holde fødselsdagen hjemme, aftales det med personalet på stuen.

Fødselsdag i børnehaven:

Efter aftale med personalet på stuen aftaler forældrene hvordan barnets fødselsdag skal afholdes i børnehaven. Vi går ikke hjem til fødselsdag, men I som forældre er velkommen til selv at afholde det i weekends.