Dagligdagen i vuggestuen

06.30:
Mariehøj åbner.
Vuggestuen og børnehaven er sammen i caféen.
Her spiser vi evt. medbragt morgenmad og vinker farvel til forældrene.

08.00:
Vi går ned i vuggestuen.
Vi sørger for, at det enkelte barn får sagt ordentligt farvel og kommer godt i gang med dagen

09.00:
Vi går på hver stue og holder samling. Her synger vi, læser bøger samt bruger
rim og remser. Til samlingen bliver børnene tilbudt frugt og vand.

09.30:
Den næste 1½ time sker der planlagte såvel som spontane aktiviteter. Aktiviteterne kan f.eks være: rytmik i kælderen, kreative udfoldelser på maleværkstedet, gå- eller cykelture ud af huset. Vi vægter legen højt. Desuden tilstræber vi, at alle er ude flere gange om ugen.

11.00:
Det er tid til frokost. Børnene får vand til maden, da vi oplever, at nogle drikker sig mætte i mælken.

11.40:
Er det "putte-tid". Alle børnene bliver skiftet. De store prøver selv at tage tøjet af og bliver tilbudt at sidde på toilettet.
De store børn sover inde og de små ude.

14.00:
Mange af børnene er vågnet og bliver skiftet.

14.30:
Spiser vi eftermiddagsmadpakker, og børnene får tilbudt mælk.

15.00:
Der er leg på kryds og tværs i vuggestuen. Når vejret er godt, går vi på legepladsen.

17.00:
Mariehøj lukker.

De ovenstående tidspunkter er alle ca. tider (undtagen åbne og lukke tiden).

Alt det praktiske

Jeres barn har egen garderobe samt en kasse med skiftetøj.
Det er jer der holder øje med, om der mangler skiftetøj i kassen.

Børn under 2½ år sover ude hele året. Vi har soveposer.
Når jeres barn er ca. 2½ år sover det inde på krudtuglestuen i små soveposer på madrasser.

Børnene skal have sutsko på indendørs.
Børnene skal have tøj med efter årstiden.

Fortæl hvis det er en anden end jer, der kommer og henter jeres barn.
Husk at meddele Mariehøj, hvis I får nyt telefonnummer.
Ingen snore i tøjet, ej heller halstørklæde eller smykker.
Tydeligt navn i tøj samt legetøj.
I garderoben må der ikke være plastikposer.
Som hovedregel giver vi ikke børn medicin, kun livsnødvendig medicin kan der dispenseres for.
Husk, at meddele os, når jeres barn holder fri eller er syg.
Jeres barn må gerne have legetøj med i vuggestuen, men det er på eget ansvar!