Trivelssamtaler

Vi prioriterer tæt kontakt til jer som forældre og ser gerne at I spørger ved undren, da vi ikke kan ændre på noget, vi ikke er blevet gjort opmærksomme på.

  • Vi afholder 3 måneders samtale i vuggestuen og i børnehaven for udefra kommende børn
  • Vi holder overleverings samtaler efter behov
  • Skolegruppen får tilbudt en samtale i forbindelse med skift til SFO/skole.
  • I er altid velkommen til at bede om en samtale